kelias2.jpgsaulelydis2.jpgisvirsaus.jpgbaznycia2.jpg1kavarskas.jpglaikrodis.jpg2baznycia.jpg1saulelydis.jpgkelias.jpgaikste.jpg

Kavarsko "Kavarskas" nugalėjo Lėno-Taujėnų "Partizanai" rezultatu 88:62

 

1 _Copy_.jpg2 _Copy_.jpg3 _Copy_.jpg4 _Copy_.jpg5 _Copy_.jpg6 _Copy_.jpg7 _Copy_.jpg8 _Copy_.jpg9 _Copy_.jpg10 _Copy_.jpg11 _Copy_.jpgIMG_2833 _Copy_.JPGIMG_2835 _Copy_.JPGIMG_2841 _Copy_.JPGIMG_2842 _Copy_.JPGIMG_2844 _Copy_.JPGIMG_2848 _Copy_.JPGIMG_2850 _Copy_.JPGIMG_2854 _Copy_.JPGIMG_2858 _Copy_.JPGIMG_2861 _Copy_.JPGIMG_2866 _Copy_.JPGIMG_2881 _Copy_.JPGIMG_2887 _Copy_.JPGIMG_2900 _Copy_.JPGIMG_2908 _Copy_.JPG

 

Kavarsko mokykla atšventė 150 metų jubiliejų

Spalio 17 dieną atrodė, kad į Kavarską suplaukė visa Lietuva. Šitaip pakiliai ir šventiškai buvo paminėtas 150 metų mokyklos jubiliejus.

Viskas prasidėji Kavarsko bažnyčioje, kur parapijos klebonas Norbertas Martinkus  pašventino mokyklos vėliavą ir aukojo šv. Mišias.

Po to iškilmės tęsėsi mokykloje, kur įvyko šventinis koncertas „Sveiki, sugrįžę namo“. Mokyklos direktorė Genė Leitienė apžvelgė mokyklos nueitą kelią, kaip gyvena mokykla dabar.  Ovacijomis susirinkusieji pasveikino į mokyklos I-osios laidos abiturientą, buvusį direktorių Antaną Šleikų.   Direktorės  pasakojimą vaizdžiai papildė Loretos Mikalauskienės  demonstruojamos skaidrės. Tylos minute buvo pagerbti  mokytojai bei  mokiniai, iškeliavę Anapilin. Mokytojų ansamblis jų atminimui skyrė dainą „Plaukia salos“. Gausiai susirinkusiems buvusiems mokiniams, mokytojams prabėgusias mokyklines dienas priminė ne tik mokytojų ir  mokinių sudainuota mokyklos daina, bet ir kitos dainos apie vaikystę, svajones, trečiaklasių ir ketvirtaklasių bei septintos klasės mergaičių šokiai, birbynių melodijos, Mikės Pūkuotuko ir Knysliuko pasirodymas.  Į tą pačią prisiminimų puokštę savo dainas sudėjo ir Kavarsko bažnyčios choras, vadovaujamas vargonininko Almanto Spundzevičiaus, bei kultūros namų vokalinis ansamblis, vadovaujamas Ledos Kazokienės.

Labai malonu, kad šventę pagerbė ir gražius, prasmingus linkėjimus išsakė Seimo narys Sergejus Jovaiša, Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius, Seimo nario Ričardo Sargūno patarėjas  Alfrydas Savickas, rajono nepilnamečių reikalų inspektorė Lina Strazdienė, kitų rajono mokyklų vadovai.    

Su garbingu jubiliejumi sveikino ir tolesnio gražaus  bendradarbiavimo linkėjo Kavarsko seniūnas Algirdas Gansiniauskas ir seniūnijos darbuotoja, buvusi mokyklos auklėtinė Inga Stasiukaitienė,  mokyklos darbo prasmę gražiai įvertino  Kavarsko parapijos klebonas Norbertas Martinkus. Maloniai mokykloje praleistas dienas prisiminė ir  buvę moksleiviai: IV laidos abiturientas V. Kazėnas, Raimondas Bučys, Aušra Blažienė, Emilija Vitkūnaitė, mokytoja Loreta Mikalauskienė, perdavusi sveikinimus  nuo Kavarsko centrinės bendruomenės.

Švietimo ministerijos ir Anykščių švietimo padėkos raštais buvo apdovanoti  buvę ir dabar dirbantys mokytojai.

Po koncerto vyko buvusių abiturientų susitikimai kabinetuose, kur jie turėjo proga prisiminti savo vaikystės dienas, prabėgusias tarp šių sienų.

Vėliau visus į diskoteką pakvietė Kavarsko ansamblis „LIWEM“, kuriame groja ir dainuoja beveik vien buvę mokyklos auklėtiniai.   

Kad šventė būtų graži, daug pasidarbavo mokytoja Kristina Striukienė, apipavidalinusi mokyklą, Danutė Kastečkienė, išmokiusi dainų, Jūratė Šimkienė ir Miglė Stankūnaitė, išmokiusios vaikus šokio meno, Stanislovas Svirskas, kurio suburti birbynininkai tampa kiekvienos šventės puošmena, Liuda Eitutienė, kurios Mikė Pūkuotukas (Gabrielė) ir Knysliukas (Fausta) taip smagiai nuteikė šventės dalyvius. Darius ir Ieva Voguliai padovanojo  mokyklos foto paveikslą. Renginį vedė buvusi mokyklos auklėtinė, dabar mokytoja Vilma Kriaučiūnienė ir Ona Buinevičienė.

Prie šventės organizavimo prisidėjo visi mokyklos mokytojai, darbuotojai, todėl ji buvo organizuota, maloni, jauki.

Mokyklos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja visiems rėmėjams, kurių dėka saviveiklininkai buvo apdovanoti saldumynais, mokykla įsigijo vėliavą, šventės suvenyrus ir kitus reikalingus dalykus. Ačiū visiems, kurie mokyklą tikrai vertina kaip antruosius namus.

Ona Buinevičienė

Foto: temainfo.lt

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg10.jpg11.jpg12.jpg13.jpg14.jpg15.jpg16.jpg17.jpg18.jpg19.jpg20.jpg21.jpg22.jpg23.jpg24.jpg25.jpg26.jpg27.jpg28.jpg29.jpg30.jpg31.jpg32.jpg33.jpg34.jpg35.jpg36.jpg37.jpg38.jpg39.jpg40.jpg41.jpg42.jpg43.jpg44.jpg45.jpg46.jpg47.jpg48.jpg49.jpg50.jpg51.jpg52.jpg53.jpg54.jpg55.jpg56.jpg57.jpg58.jpg59.jpg60.jpg61.jpg62.jpg63.jpg64.jpg65.jpg66.jpg67.jpg68.jpg69.jpg70.jpg71.jpg72.jpg73.jpg74.jpg75.jpg76.jpg77.jpg78.jpg79.jpg80.jpg81.jpg82.jpg83.jpg84.jpg85.jpg86.jpg87.jpg88.jpg89.jpg90.jpg91.jpg92.jpg93.jpg94.jpg95.jpg96.jpg97.jpg98.jpg99.jpg100.jpg101.jpg102.jpg103.jpg104.jpg105.jpg106.jpg107.jpg

Rudens gėrybių mugė Kavarske 2015

DSCF6321 _Copy_.JPGDSCF6322 _Copy_.JPGDSCF6324 _Copy_.JPGDSCF6325 _Copy_.JPGDSCF6326 _Copy_.JPGDSCF6327 _Copy_.JPGDSCF6328 _Copy_.JPGDSCF6330 _Copy_.JPGDSCF6331 _Copy_.JPGDSCF6332 _Copy_.JPGDSCF6334 _Copy_.JPGDSCF6337 _Copy_.JPGDSCF6338 _Copy_.JPGDSCF6339 _Copy_.JPGDSCF6340 _Copy_.JPGDSCF6341 _Copy_.JPGDSCF6343 _Copy_.JPGDSCF6344 _Copy_.JPGDSCF6346 _Copy_.JPGDSCF6347 _Copy_.JPGDSCF6348 _Copy_.JPGDSCF6349 _Copy_.JPG

Joomla templates by a4joomla