kelias.jpg1kavarskas.jpgaikste.jpg2baznycia.jpgbaznycia2.jpglaikrodis.jpgkelias2.jpgisvirsaus.jpg

Atšventė garbingą jubiliejų

Kavarsko miesto Paryžiaus seniūnaitijos gyventojas Antanas Banelis atventė 95 metų jubiliejų.

 

IMG_1513 _kava_.JPGIMG_1517 _kava_.JPGIMG_1519 _kava_.JPGIMG_1520 _kava_.JPGIMG_1522 _kava_.JPGIMG_1528 _kava_.JPG

Sausio 13-osios minėjimas Kavarske

Sausio 13 minėjimas Kavarske 2015

Sausio 13-oji - mūsų skausmo ir vilties diena. Su širdgėla prisimename tas rūsčias Lietuvai 1991 m. sausio dienas ir viltingai trokštame, kad tie tragiški išgyvenimai nebesikartotų, džiaugiamės, kad auga kartos, kurios nežino, ką reiškia gyventi baimėje prarasti laisvę. Su tokiomis mintimis ir rinkosi į Kavarsko bažnyčią miestelio gyventojai - suaugę ir moksleiviai - paminėti tuos tragiškus įvykius, prisiminti sudėtas aukas ir pasidžiaugti tautos vienybe. Pradėdamas renginį Kavarsko seniūnas Algirdas Gansiniauskas ir pabrėžė, kad tik vienybė padėjo ištverti tas lemtingas dienas, pakvietė visus ir toliau likti vieningiems, gyventi ir dirbti tėvynei.
Renginio metu skambėjo bažnyčios choro, vadovaujamo Almanto Spundzevičiaus, atliekamos dainos"Kur bėga Šešupė", "Oi neverk, matušėle"ir kitos, buvo skaitomos eilės apie tuos tragiškus įvykius, pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę, uždegant jiems atminimo žvakutes. Renginio vedėjos Ona Buinevičienė ir Loreta Mikalauskienė pakvietė prisiminimais pasidalinti tų rūsčių dienų liudininkus, dalyvavusius ginant Parlamentą, Televizijos bokštą,- Pauliną Grigaliūnienę ir Bronių Aleknavičių. Šv. Mišias aukojo Kavarsko klebonas Norbertas Martinkus. Skambant giesmei"Lietuva brangi" buvo iškilmingai išnešta Lietuvos vėliava. Aikštėje buvo giedamas Lietuvos Himnas, iškelta Valstybės vėliava. Čia visų laukė laužas, karšta arbata, visi dalijosi duona kaip tomis žvarbiomis dienomis prieš 24 metus. Gražiu šventės akcentu tapo ir Kavarsko kultūros namų folkloro ansamblio, vadovaujamo Ledos Kazokienės, atliekamos patriotinės dainos.
Taigi bendromis mokyklos, seniūnijos, kultūros namų, parapijos ir centrinės bendruomenės pastangomis renginys buvo ne tik iškilmingas, bet ir nuoširdus, jautrus. Jis sujungė kartas, sutelkė visus tolimesnei bendrai veiklai.

 

IMG_1484 _kava_.JPGIMG_1485 _kava_.JPGIMG_1487 _kava_.JPGIMG_1489 _kava_.JPGIMG_1490 _kava_.JPGIMG_1491 _kava_.JPGIMG_1492 _kava_.JPGIMG_1494 _kava_.JPGIMG_1495 _kava_.JPGIMG_1498 _kava_.JPGIMG_1499 _kava_.JPGIMG_1500 _kava_.JPGIMG_1501 _kava_.JPGIMG_1502 _kava_.JPGIMG_1504 _kava_.JPGIMG_1505 _kava_.JPGIMG_1508 _kava_.JPGIMG_1509 _kava_.JPGIMG_1511 _kava_.JPGIMG_1512 _kava_.JPG

 

Joomla templates by a4joomla